Hacamat/Kupa Terapisi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan kupa terapisi sağlık ve iyilik hali için insanlık tarafından kullanılan en eski tedavi edici sistemdir. Kupa terapisi tarih boyunca birçok farklı kültür tarafından tedavi amaçlı uygulanmıştır. Bu yöntem plastik, ahşap, cam veya farklı doğal malzemelerden üretilmiş kupaların cilt üzerinde ağrılı noktalara veya akupunktur noktalarına negatif basınç ile yerleştirilmesi (vakumlama) prensibine dayanır.

Pek çok farklı coğrafyada yaygın kullanım alanı olan ve en az 2000 yıllık geçmişe sahip olan kupa terapisinin temel olarak kuru kupa (dry cupping) ve ıslak kupa (wet cupping) olarak iki tip uygulama şekli vardır. Islak kupa uygulama öncesinde ilgili alana genellikle bir süre kuru kupa konulur ve bu alanın dolaşımında artış sağlandıktan sonra cilt uygulanan yüzeysel kesikler ile kanatılır ve vakum etkisiyle boşalan kanın dokudan emilmesi ve toplanması sağlanır. Islak kupa uygulamasına “hacamat” da denilir.

Islak kupa tedavisi (Hacamat, medikal kanatma)  geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak bel ve boyun ağrıları başta olmak üzere kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda, hipertansiyonda, psikiyatrik hastalık durumlarında, kardiyovasküler hastalıklarda ve bazı nörolojik durumlarda asıl tedaviye ilave edilerek destek tedavisi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanabilecek durumlar:

  • Organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda immün sistemi güçlendirme
  • Fibromiyalji sendromu
  • Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar
  • Kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları
  • Diz ağrısı (osteoartrit vb)
  • Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları
  • Organik olmayan uyku bozuklukları
  • Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar

Uygulanmayacak durumlar:

  • Trombofilebit, aktif yaralar, cerrahi yaralar, dekompanse kalp hastalığı, anemi (hemoglobin 9,5mg/dl`nin altı), hemofili, kanama/pıhtılaşma bozukluğu öyküsü, antiagregan ilaç kullanımı durumunda ve varisin doğrudan üzerine kupa uygulanmaz.